Open Knowledge Finland ry

Yhdistyksen sivusto on osoitteessa http://okf.fi. Täällä on vain jäseneksiliittymislomake.

You can find the website of Open Knowledge Finland at http://okf.fi. Here you'll find only the membership application form.

Liity jäseneksi – Become a Member

Mikäli et ole vielä yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja olla näin mukana tukemassa suomalaisen avoimen tiedon yhteisön kehittymistä, täytä alla oleva liittymislomake. Yhdistyksellä on vapaaehtoinen jäsenmaksu jonka voi maksaa Holvissa. Jäsensihteeri käsittelee jäsenhakemukset ja hyväksyy uusia jäseniä hallituksen kokouksissa, eli noin kerran kuukaudessa. Yhdistyksen jäsenluettelo on julkinen. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

If you are not yet a member and wish to further the development of the Finnish open knowledge community, fill out the application form below. The association has a voluntary membership fee, you can pay online on Holvi. New members are accepted inboard meetings (about once a month). The list of members is publicly available.